چهارشنبه, 4 آذر 1394          
New Module Name

 

استان مازندران در شمال كشور جمهوري اسلامي ايران و با وسعتي معادل4 /23756 كيلومتر مربع حدود 46/1 درصد از مساحت كشور را در بر داشته و هجدهمين استان از اين حيث در كشور محسوب مي گردد . درياي خزر درشمال ، استانهاي تهران و سمنان در جنوب و استانهاي گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق استان قرار دارند .

مازندران بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 19شهرستان به نامهاي آمل ، بابل ، بابلسر ، بهشهر ، تنكابن ، جويبار ، چالوس ، رامسر ، ساري ، سوادكوه ، قائمشهر ، گلوگاه ، محمود آباد ، نكا ، نور ، نوشهر، فريدونكنار ، عباس آباد و مياندرود ، 56 شهر ،
49
بخش ، 113 دهستان و 3697  آبادي می باشد .
آب و هواي مازندران ، معتدل و مرطوب ( معروف به معتدل خزري ) است . امتداد كوههاي البرز در
جنوب ، نزديكي به دريا و پوشش گياهي از دلايل اصلي تعديل آب و هواي اين منطقه است .
از لحاظ طبيعي مازندران به سه قسمت اصلي كوهستاني در جنوب ، ميان بند در وسط و جلگه اي در شمال تقسيم مي شود . شيب ناهمواريهاي آن از غرب به شرق به موازات درياي خزر است . رشته كوه البرز با رودهاي كوچك و بزرگي كه درامتداد شمالي – جنوبي آن جريان دارند به سه منطقه غربي ، مركزي و شرقي تقسيم شده است .
بر اساس سرشماري سال 1385 ، جمعيت استان مازندران بالغ بر 2920657 نفر مي باشد كه تقريبا
 13/4
درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد . از اين تعداد 50/2درصد را مردان و 49/8درصد را آن را زنان تشكيل مي دهند .
اهالي مازندران به زبانهاي فارسي و گويش مازندراني تكلم مي كنند . گويش مازندراني كه بازمانده زبان ايرانيان قديم ( پارسي ميانه ) است تقريبا در همه جاي استان متداول است . مازندراني ها خود را گيلك و زبان خود را گيلكي مي نامند . در این استان 99/7درصد جمعیت آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند
بررسي وضعيت نيروي انساني و اشتغال استان نشان مي دهد از کل جمعیت استان 1014764 نفر ( معادل 34/7درصد ) از لحاظ اقتصادی فعال بوده و بطور تقریبی از هر 8/2 نفر جمعیت استان تنها یک نفر فعال و یا در جستجوی کار بوده است . نرخ بیکاری استان  84/10 و نرخ اشتغال 89/14درصد بوده است .
در سال 1385 جمعيت شش ساله و بالاتر استان ، 2692984 نفر بوده كه از اين تعداد 2289886 نفر باسواد ( معادل 85/01 درصد ) و مابقي بي سواد بوده است . نرخ باسوادي در مناطق شهري و روستایی به ترتيب 90/05 و 79/30درصد بوده است .

 

شهرستان قائمشهر

شهرستان محمودآباد

شهرستان رامسر

شهرستان سوادکوه

شهرستان آمل

شهرستان تنکابن

شهرستان ساری

شهرستان بابل

شهرستان چالوس

شهرستان نکاء

شهرستان بابلسر

شهرستان نوشهر 

شهرستان بهشهر

شهرستان جویبار

شهرستان نور

شهرستان فریدونکنار    شهرستان گلوگاه

پست استان

دارای  17 اداره 37 دفتر شهری 226دفتر خدمات ارتباطی شهری 11 آژانس پستی و 125 دفتر پست و مخابرات و 10 دفتر روستائی (دولتی)و 352 دفتر خدمات ارتباطی رو ستائی در حال خدمتگزاری به مردم شریف استان می باشد برای آشنائی با ادارات پست شهرستانها از نقشه ذیل استفاده کنید

 

 

 

"لیست مدیران ،معاونین ،روسای اداره کل پست استان مازندران "
ردیف نام و نام خاوادگی محل تولد مدارک و  محل تحصیل سمت فعلی تاریخ  
ت .ت رشته تحصیلی تلفن تماس


1 علی اصغر قاسمیان


لیسانس 

مدیرکل پست استان مازندران 0151-33242200
Bitmap
 
2 داودعطایی سوادکوه-1346/12/01 فوق لیسانس مدیریت دولتی  مرکزآموزش مدیریت دولتی معاون مالی واداری  0151-3240693  
3 محد رضا براری قائمشهر          
لیسانس
مرکزآموزش مدیریت دولتی معاون امورپستی  0151-33240691  
ردیف نام و نام خاوادگی محل تولد مدارک و  محل تحصیل سمت فعلی تاریخ  
ت .ت رشته تحصیلی انتصاب فعلی رزمنده -خانواده شهید 
جانباز -آزاده
4 سیدعلی سجادیان بابل -1341/07/04 لیسانس -مهندسی عمران دانشگاه فنی بابل رئیس اداره تجزیه ومبادلات 
  Bitmap
 
5 حسین امیدیان گرگان-1350/01/04 لیسانس -حسابداری  دادانشگاه آزادرودهن  رئیس اداره حسابداری 
Bitmap
 
6 محمدتقی رحیمی  ساری -1345/01/30 لیسانس -علوم اقتصاد دانشگاه مازندران رئیس اداره بابل

Bitmap
 
ردیف نام و نام خاوادگی محل تولد مدارک و  محل تحصیل سمت فعلی تاریخ  
ت .ت رشته تحصیلی انتصاب فعلی رزمنده -خانواده شهید 
جانباز -آزاده
7 مجتبی محمدزاده اصفهان-1353/12/17 لیسانس حسابداری  دانشگاه آزادواحدقائمشهر رئیس اداره پست شهرستان نکا 
فرزندشهید Bitmap
 
8 کیومرث هدایتی  بابل -1336/01/01 لیسانس تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران رئیس اداره پست شهرستان بهشهر 1388/10/24 Bitmap
 
9 مهدی پوریانی  بهشهر-1357/06/20 ليسانس حقوق

رئيس اداره پست گلوگاه 1388/06/25 Bitmap
 
ردیف نام و نام خاوادگی محل تولد مدارک و  محل تحصیل سمت فعلی تاریخ  
ت .ت رشته تحصیلی انتصاب فعلی رزمنده -خانواده شهید 
جانباز -آزاده
10 علی رستگار  قائمشهر- لیسانس مدیریت دولتی  دانشگاه آزادواحدقائمشهر رئیس اداره پست شهرستان قائمشهر 1393/02/01   Bitmap
 
11 مهرزاد          رضوانی  بابل -1349/02/06 لیسانس حسابداری  دانشگاه آزادواحدفیروزکوه رئیس اداره پست شهرستان فریدونکنار 1390/04/01 Bitmap
 
12 قائمشهر-1344/05/20 لیسانس مدیریت دولتی  دانشگاه آزادواحدعلی آباد رئیس اداره پست شهرستان بابلسر 1382/06/1 Bitmap
 
ردیف نام و نام خاوادگی محل تولد مدارک و  محل تحصیل سمت فعلی تاریخ  
ت .ت رشته تحصیلی انتصاب فعلی رزمنده -خانواده شهید 
جانباز -آزاده
13 علی دباغیان امیری  امیرکلا بابل 1345/10/01 لیسانس مدیریت بازرگانی  دانشگاه آزادواحدبابل  رئیس اداره پست شهرستان آمل  1390/04/01 رزمنده   Bitmap
 
14 قدرت اله بوداغی  قائمشهر-1347/05/08 لیسانس مدیریت دولتی  دانشگاه آزادواحدقائمشهر رئیس اداره پست شهرستان جویبار 1389/04/08 Bitmap
 
15 منصورنصری  رامسر-1339/01/01 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی  دانشگاه آزادواحدرشت رئیس اداره پست شهرستان رامسر
Bitmap
 
ردیف نام و نام خاوادگی محل تولد مدارک و  محل تحصیل سمت فعلی تاریخ  
ت .ت رشته تحصیلی انتصاب فعلی رزمنده -خانواده شهید 
جانباز -آزاده
16
لیسانس 

رئیس ا داره پست شهرستان تنکابن  1384/07/01   Bitmap
 
17 محمدزمان بهزاد قائم شهر      1353/06/15 لیسانس مدیریت بازرگانی  دانشگاه آزادواحدفیروزکوه رئیس اداره باجه های پستی ساری  1386/05/01 Bitmap
 
18   بابلسر-1345/01/01 لیسانس علوم تربیتی  دانشگاه آزادواحدرودهن رئیس اداره پست شهرستان نوشهر 1387/09/01 Bitmap
 
ردیف نام و نام خاوادگی محل تولد مدارک و  محل تحصیل سمت فعلی تاریخ  
ت .ت رشته تحصیلی انتصاب فعلی رزمنده -خانواده شهید 
جانباز -آزاده
19 عبدالعلی رنجبراوریمی  سوادکوه -1346/03/02 لیسانس فقه ومعارف اسلامی  دانشگاه آزادواحدسمنان سرپرست اداره پست بابلسر 1390/06/26   Bitmap
 
20 لسان خواجوند نوشهر-1349/06/03 لیسانس اقتصادبازرگانی  دانشگاه آزادواحدجنوب تهران رئیس اداره پست شهرستان نوشهر 1386/08/01 Bitmap
 
21 حسین یوسفی  سوادکوه 1351/06/30 لیسانس مدیریت  دانشگاه آزاد  واحد قائمشهر سرپرست اداره پست سوادکوه  1390/06/26 Bitmap
 
ردیف نام و نام خاوادگی محل تولد مدارک و  محل تحصیل سمت فعلی تاریخ  
ت .ت رشته تحصیلی انتصاب فعلی رزمنده -خانواده شهید 
جانباز -آزاده
22 ولی اله صادقی  نور-1348/09/03 فوق دیپلم حسابداری  دانشگاه آزادواحدنور رئیس اداره پست شهرستان نور 1390/04/01   Bitmap
 
23 اسماعیل قربانی  آمل 1354/04/30 لیسانس عمران دانشگاه مازندران رئیس اداره پست شهرستان محمودآباد 1387/09/01 Bitmap
 
24 بابل 1351/9/15 ليسانس روابط عمومي  علمي كاربردي  مسئول روابط عمومي  1380/1/1 Bitmap
 
  سيد محمد كلكي(kolki) ساري ليسانس رياضي كاربردي (گرايش كامپيوتر) دانشگاه شهيد باهنر كرمان مسئول گروه فناوري اطلاعات 1371/6/21 Bitmap
 


سامانه اطلاع رسانی اداره کل پست استان مازندران

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7