پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
تعرفه های پستی

 

 

تعرفه ای پستی براساس قوانین مصوب مجلس و زیر نظر سازمان تنظیم و مقررات رادیویی به تصویب و تایید می رسد. در همین راستا از طریق لینک های زیر میتوانید به تعرفه های مصوب کشوری و تایید شده از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های اجرایی و خدماتی پست را مشاهده کرد.

 

نرخ خدمات پستی داخله نرخ خدمات پستی خارجه هوایی نرخ خدمات پستی خارجه زمینی
نرخ خدمات جانبی قبول حداکثر نرخ خدمات بیمه پستی مرسولات ثبتی داخله حداکثر نرخ خدمات جانبی توزیع
حداکثرنرخ خدمات جانبی خارجه حداکثر نرخ فروش بانک های اطلاعاتی، نقشه و انطباق نشانی تعرفه خدمات قراردادی
     
     

 


گروه دورانV5.5.5.0