پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
خدمات پستی

 

خدمات پستی از گذشته به شیوه سنتی تا به حال در حال اجرا می باشد. این سرویس  با اشکال و قوانین محنصر خود باعث افزایش ارسال مر سولات از طریق موادی پستی کشور که همان دفاتر پستی (دولتی ویا خصوصی) باشند جهت ارسال به دیگر نقاط کشور ویا دنیا مورد بهره برداری مشتریان عزیز می گردد، که این عمل ودرحوزه های مختلف با سرویس های مختلف به مشتریان عرضه می گردد.

 

پست عادی پست سفارشی پست پیشتاز
پست مستقیم پست جواب قبول بیمه پستی
امانات پستی پست دوقبضه پست تصویری
پست ویژه سایر  

 

 

 


گروه دورانV5.5.5.0