پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
خدمات نیابتی پست مازندران

اداره کل پست استان مازندران در راستای اجرای اهداف نیابتی شرکت ملی پست ج.ا.ا خدمات مشخص در حوزه های مختلفی را که مصوب هیئت مدیره است را ارائه می نماید. البته این را باید اعلام نمود که این خدمات هم به صورت کشوری و هم بصورت استانی نیز می باشد.

مجموعه اداره کل پست در این راستا با انعقاد قرارداد های مختلف با سازمان های دولتی (استانی و کشوری) و ارائه توان بالا خود در اجرای درست این قرارداد ها اذعان داشته و تلاش دارد بتواند عملکرد خود را در حوزه کیفی و کمی افزایش داده و همچنین با کمک از بخش خصوصی این حوزه پرتلاش در ارائه خدمت سهیم کرده و از آنها بهره برداری نماید تا شعار شرکت ملی پست در سال 97 به تحقق پیوندد.

 

اکو پست (مرسولات استراتژیک بومی)                                       خدمات نیابتی پست ( قراردادهای استانی)

سرویس های پستی مازندران


گروه دورانV5.5.5.0